top of page

VÅR SKOLA

Vår värdegrund

Vår målsättning och uppgift är att erbjuda våra elever en miljö som på bästa sätt befrämjar deras intellektuella, känslomässiga och moraliska utveckling och mognad. På så sätt förbereds de att ta ansvar för sitt eget liv och sina medmänniskor. Vår strävan är att varje individ ska vara stolt över sig själv, ha tilltro till sin förmåga, fungera väl tillsammans med andra och ha drömmar om framtiden.

Eleverna samverkar och lär i dialog med kamrater och vuxna. Det är viktigt att de visar och möts av respekt och hänsyn. De utvecklar sin sociala kompetens i det dagliga arbetet. Här uppskattas alla!

Vår pedagogik är utformad för att de ska känna arbetsglädje och lust att lära. Här ges undervisning som ger intellektuella utmaningar och stimulerar fantasin. Här tränar och reflekterar eleverna över sina demokratiska rättigheter och skyldigheter. När de lämnar Katolska skolan har de relevanta kunskaper för livet. Det här är en skola som är byggd för lärande. Med sin 145-åriga tradition formar Katolska skolan av Notre Dame 400 elever till att bli helgjutna människor i kropp och själ.

Vill du vara med på ett spännande, lärande och upplyftande äventyr? Ansök om plats på skolan nu!

Elevhälsa

Hälsa och lärande förutsätter varandra. Elever som upplever sig ha en god hälsa har också större möjlighet att lyckas i sitt skolarbete. Att elever på skolan skall lära sig och må bra är en angelägenhet för hela skolan och all personal har ett ansvar att våra elevers lärmiljö präglas av trygghet och stimulans. Inom elevhälsan finns tillgång till specialpedagogisk, psykosocial, psykologisk och medicinsk kompetens men själva hjärtat i elevhälsoarbetet är relationen mellan eleven och mentorn.

 

På Katolska skolan av Notre Dame vill vi se hela människan till kropp, själ och ande där vi i gemenskap med varandra varje dag anstränger oss för att följa Jesus ord till oss: 

Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Joh. 13:34

Skolrestaurang

Vår toppkvalitativa skolrestaurang erbjuder alltid en huvudrätt, en lakto-vegetariskt eller en fiskrätt att välja mellan varje dag och en varierad salladsbuffé.

Vi lagar maten med omsorg och gör det mesta från grunden helt själva på skolan.

 

Skolans egna kost och näringsekonom ser till att vi har en varierad matkultur från olika länder för att den ska passa så många som möjligt. 

Vi har så kallade pedagogiska måltider, vilket innebär att det alltid finns vuxna som äter tillsammans med eleverna i matsalen. På så vis får vi en mer lugnare atmosfär i matsalen.

 

Skolan har dessutom två olika skolrestaunger att bistå med. En mindre på Skogshyddan för F-3 och en på stora skolan för 4-9. 

På fritids serveras frukost och mellanmål.

bottom of page