top of page

150 års jubileum

Katolska Skolan av Notre Dame

Logga svart.png

Kära elever, kära lärare och all personal på Katolska Skolan av Notre Dame!
Idag är det en dag för att fira – vi vill fira skolans 150 år, eller börja att fira 150-jubileet. Vi kommer att fira flera gånger under året som kommer. Och jag vet att flera av er redan tills idag har utmanat sig själva att uppnå siffran 150 genom att läsa eller skriva eller räkna. Tänk att även de vuxna på skolan har utmanat varandra med 150: två dagar i sträck utan frånvaro ger 150 arbetsdagar – och det har hänt.
Hur mycket är 150? Har vi 10-åringar här? Hur många 10-åringar behövs för att komma upp till 150 år? 15 stycken! Kom hit och visa… ett långt led, eller en stor cirkel. Och finns det 15-åringar här? Hur många behövs då för att komma till 150? 10 stycken – se vilket led det blev (hm…).
Vad tycker ni – ser skolan gammal ut? Ser skolan ut som en 150-åring? Böjd och med massa rynkor, kanske lite glömsk? Inte alls! Katolska Skolan är ung och levande, Katolska Skolan är här för att vara kvar minst 150 år till!
Sedan början, i mars 1873, har Katolska Skolan haft som mål att forma barn och ungdomar. Att forma dem, inte endast att utbilda dem. Låter detta läskigt? Det är det inte alls! Att ge en form till något är att ge föremålet en identitet, ett tydligt uppdrag, att göra föremålet erkännbar för andra. Det handlar om att bli gjutna, helgjutna, människor där formen och innehållet ge samma bild – en person. För detta behövs mycket arbete, ett samarbete mellan flera aktörer – familjen främst men också skolan. Katolska Skolan av Notre Dame sammanfattar detta arbete med tre ledord – kan ni dem? Tro, Lärande, Gemenskap – ja, dessa tre ligger till grund för allt formande arbete som skolan har gjort sedan 1873.
Så nu låt oss berätta för alla i världen (och i himlen?) att vår skola firar 150 år och låt oss släppa 150 ballonger upp i luften – när vi sjungit färdigt ”ja mår hon leva”
Efter utsläppet är det tårta, alla skall ha en bit av dessa fantastiska 150 tårtor – lagom efter frukosten… och om du inte har ätit frukost så blir tårtan det, fastän inte optimalt.

Pamela och elev.png
elever.png
bottom of page