top of page

GRUNDSKOLAN

Katolska Skolan av Notre Dame utbildar och formar 400 elever från förskoleklass till årskurs 9, två klasser per årskurs. I schemat för en vecka på Katolska Skolan kan man identifiera flera inslag som kännetecknar skolan. Alla klasser uppmuntras att vistas i kapellet en halvtimme i veckan. Passet kallas för ”Tro och Liv” och har som syfte att odla en sann andlighet och respekt för det gudomliga. Det är också ett tillfälle att ”varva ned” en kort stund och lära sig att be.

Ytterligare ett inslag som elever på mellan- och högstadiet kommer att möta är ”Profilämne”. Detta är ett ämne som har som syfte att öka utbildningen i den kristna tron, med kunskap om Bibeln för de yngre eleverna och kunskap om filosofi och etik för de äldre eleverna. Mellan- och högstadierna har sin undervisning i den nya byggnaden där alla börjar vid samma tid på morgonen (kl. 08.30) och äter lunch årskursvis vid samma tid varje dag. 

Klassrum Art 1.jpg
Prayer Group

Schemat för dessa årskurser kännetecknas av långa lektionspass där eleverna har möjligheten att fördjupa sig i olika ämnen och träna olika färdigheter.

Varje dag börjar första lektionen med morgonbön som oftast leds av eleverna, och alla klasser ber bordsbön innan de går till matsalen för lunch. Utöver detta firar skolan en katolsk mässa i Kristus Konungen Kyrka på Heden två gånger per termin och ihågkommer olika fester och helgon under året: t.ex. St. Nikolaus 6 december, Lucia 13 december, adventstiden, askonsdagen, fastetiden. 

Lågstadiets undervisning äger rum mestadels i Skogshyddan, en vacker och K-märkt 1800-talsbyggnad, i klasser av högst 20 elever. Lågstadiet följer ett regelbundet schema varje dag. 

Skoldagen börjar 08.30 och varje årskurs äter lunch vid samma tid under veckan. Varje årskurs slutar skoldagen vid samma tid varje dag då alla barn erbjuds fritidsaktiviteter fram till kl. 17.30.

Katolska Skolan av Notre Dame förfogar över en rad speciella lokaler som gymnastiksal, träslöjdsal, kemisal, musiksal, textilslöjdsal och bildsal. Vidare finns ett skolbibliotek som alla elever har tillgång till. Eleverna erbjuds simskola på Valhallabadet. Elever från och med årskurs tre förfogar en personlig lånedator. Högstadieeleverna har möjlighet att ta hem sina datorer för att fortsätta skolarbetet.

Katolska_Kyrkan_Exteriör_4.jpg
bottom of page