top of page

FÖRSKOLAN

Katolska skolan av Notre Dame´s förskola är en förskola med kristen värdegrund där alla barn är välkomna och verksamheten bedrivs enligt förskolans läroplan Lpfö 98,/2016.Förskolan har för närvarande två avdelningar med plats för 30 barn, barnen på St Isidor är 1-5 år.

kalender.png
Boy Doodling
MÅL OCH ARBETSSÄTT

På St Isidor har vi som målsättning att ge barnen goda förutsättningar för att växa och utvecklas i sin personlighet och i sitt lärande. Barnen ska få möjlighet till att utvecklas till trygga, harmoniska och hänsynsfulla människor som respekterar andra människor och värderar alla lika. Vi vill tillsammans med föräldrarna ge barnen de bästa förutsättningarna för en personlig utveckling som gör att de blir självständiga och ansvarsfulla människor. Vi vill också uppmuntra dem till att med nyfikenhet, lust och med alla sina sinnen upptäcka och utforska olika konstarter som musik, rytmik och skapande med hjälp av olika material och teknik utifrån deras egna förutsättningar. Vi stimulerar barnets intellektuella, fysiska, sociala och moraliska utveckling. Därför riktar sig förskolans fostran och utbildning till både huvud, hand och hjärta. I förskolearbetet beaktar vi alla sinnen.

Kids in Church

Förskolans arbetssätt är projektinriktat och i ett led att stärka barnens självkänsla och lärande används pedagogisk dokumentation i form av Pluttra. Pedagogisk dokumentation är ett av verktygen i en kontinuerlig utvärdering av verksamheten. Att arbeta projektinriktat innebär för oss att vi fördjupar oss i ett ämnesområde under en kortare eller längre tid utefter barnens intresse. Barnen lär sig och uppfattar sin omvärld med alla sina sinnen ständigt i ett jämnt förlopp. Med ett projektinriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.

Vi vill att vår förskola ska vara en plats där barnen är trygga, utvecklas mångsidigt och ges möjligheten till att utveckla ansvar för sig själva. Den gyllene regeln är en grundpelare för verksamheten: ”Älska andra så som Du älskar Dig själv”. Detta innebär att vi i våra handlingar ska vara mot andra så som vi själva vill bli behandlade. Tillsammans bygger vi upp trygghet i en lärande miljö, som vilar på kristna värderingar och som främjar barnens harmoniska utveckling. Vi vill att den kristna värdegrunden ska genomsyra hela verksamheten och vara en hjälp i barnens utveckling. Liv, kunskap, lek, estetiska upplevelser, vänskap, praktisk klokhet och religion är goda värden som hjälper oss att bli de som Gud har skapat oss att vara. Vi firar och lyfter fram de stora kristna högtiderna kring advent, jul, fastan och påsk, och vi framhåller på ett grundläggande sätt kristendomen som kulturbärare.

För närvarande håller förskolan öppet måndag-fredag mellan 06.30 och 17.30

photo_2019-01-11_13-16-29.jpg
bottom of page