Tema Noaks ark

Denna termin valde vi att arbeta kring Barnens Bibel och berättelsen om Noaks ark.