top of page

Tema Noaks ark

Denna termin valde vi att arbeta kring Barnens Bibel och berättelsen om Noaks ark.

Barnen tycker mycket om den berättelsen och vill att vi läser den ofta. Vi startade upp temat med ett besök i Slottskogen där vi hälsade på alla djuren.
Några barn kom på hur vi kan göra en ark/båt. Genom att plocka pinnar i skogen skulle vi få en egen båt. Barnen klurade och limmade och en vacker ark byggdes tillsammans.

Barnen funderade på hur vi kunde göra djur och kom fram till att det ville ha lera. De fick välja att göra vilka djur de ville. Hur ser en zebra ut? Hur många ben har en elefant… ? Vilken färg är det på lejonet och hur ska jag få fast benen..Vi använde oss av akvarellfärger för att skapa vatten runt vår båt. Barnen hjälptes åt att placera ut alla djuren och nu saknas bara Noak och hans familj.Förskolan skall ge varje barn förutsättningar att utveckla

- Förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.

- Självständighet och tillit till sin förmåga

- Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

- Förmågan att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar

- Förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång och musik och dans.

- Förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Lpfö18
150 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

JULTEMA

Comments


bottom of page