top of page

Tema Noaks ark

Denna termin valde vi att arbeta kring Barnens Bibel och berättelsen om Noaks ark.

Barnen tycker mycket om den berättelsen och vill att vi läser den ofta. Vi startade upp temat med ett besök i Slottskogen där vi hälsade på alla djuren.