Skolavslutningen 2019 - Rektorns tal

Katolska Skolan av Notre Dame

Skolavslutningen 2019 Rektorns tal

Kära elever, kära lärare, kära alla i personalen, kära närmaste kollegor i ledningen, kära familjer!

Vid slutet av ett år eller en period med utmaningar, som t.ex. ett läsår på Katolska skolan, brukar jag titta tillbaka och göra en kort balansräkning. Vad har hänt – vad har gått bra – vad har gått mindre bra eller rentav dåligt – vad har jag lärt mig – vad behöver jag bli bättre på. Om jag gör det för detta läsår så känner jag mig tvungen att vara mycket kortfattad och välja ut endast de allra viktigaste eller det som jag anser vara viktigast. Jag började läsåret med att träffa Rebecca och David som skulle bli biträdande rektorer på skolan. Senare skulle Pamela som förskolechef göra skolans ledning fullständig. Hur mycket har inte jag längtat efter den stunden, och hur tacksam är inte jag över förmånen jag fått att kunna arbeta med dem den här tiden: stöd och utmaning är nog ledorden som kännetecknar vårt samarbete.

Vi började höstterminen med uppropet på gården, ett stadium i taget under ett lätt regn. All personal var där och alla elever träffade sina mentorer. Rektorn uppmanade alla att komma ihåg tre ord som skulle prägla läsåret… ni kanske kommer ihåg dem? Förberedda – arbetsamma – respektfulla. Har vi levt upp till dessa? I en kort samvetsrannsakan kan vi själva utvärdera detta – jag uppmanar er alla att göra det nu.

Terminen var sedan präglad av skolinspektionens återbesök. Agendan för arbetet på skolan var satt sedan rapporten maj 2018. Hela skolan arbetade hårt och medveten för att reparera de brister som påvisades – trygghet och studiero, och mycket annat. Jag blev glad när skolinspektionen beslutade att avsluta tillsynen – skolan hade klarat alla punkter. Jag vill påminna er alla att detta var inte alls självklart, andra skolor har råkat ut för värre sanktioner efter återbesöket. Beslutet har varit frukten av allas arbete, vilket fyller mig med tacksamhet till er alla. Skolan bir bättre inte endast tack vore arbetet av några få utan tack vore allas, konstanta och kontinuerliga arbete.