top of page

Nature Hunting

På skolans gemenskapsdag gick St Isidor till skogen på Nature Hunting. Vi ser att gruppstärkande aktiviteter utanför förskolans lokaler är gynnsamt för gruppen. Det stärker samman flickor och pojkar och även olika åldrar. Vi började med att på samlingen beskriva vad som skulle ske i skogen.

Vi skulle leta efter olika saker i naturen som en fjäder, ngt som luktar gott, mm. I skogen började letandet. Vad är en pinne? Hur ser dom ut? Var hittar man blåbär och en fjäder var kommer den ifrån..