top of page

Nature Hunting

På skolans gemenskapsdag gick St Isidor till skogen på Nature Hunting. Vi ser att gruppstärkande aktiviteter utanför förskolans lokaler är gynnsamt för gruppen. Det stärker samman flickor och pojkar och även olika åldrar. Vi började med att på samlingen beskriva vad som skulle ske i skogen.

Vi skulle leta efter olika saker i naturen som en fjäder, ngt som luktar gott, mm. I skogen började letandet. Vad är en pinne? Hur ser dom ut? Var hittar man blåbär och en fjäder var kommer den ifrån..


Alla hjälpte till och hittade gula blommor, blad, stenar och sist på vägen hem hittade vi till och med en fjäder. Vi fick lära oss många nya ord och hur vacker en snigel är och att äpplen luktar jätte gott.

På förskolan plockade vi fram allt vi hittat i skogen. Hur känns mossa och oj vad många pinnar vi hittade. De barn som ville fick välja en sak att måla. Sedan fick de skriva vad det var.
GRUNDLÄGGANDE VÄRDEN

Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund. Av skollagen (2010:800) framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Augusti 20


120 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

JULTEMA

Commentaires


bottom of page