top of page

LEKEN


• Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande.

• För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själv och andra människor.


• Lek stimulerar fantasi och inlevelse.

• Lek kan utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler.• Det är därför viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva.

• Lek ska ha en central plats i utbildningen. • Ett förhållningssätt hos arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande.

• Barnen ska ges förutsättningar både för lek som de själva tar initiativ till och som någon som arbetslaget introducerar.

• Alla barn ska ges möjlighet att delta utifrån sina förutsättningar och sin förmåga.

• Genom aktiv närvaro är det möjligt att stödja kommunikationen mellan barnen samt förebygga och hantera konflikter.

• Kommunikation och skapande, språk, lärande hänger nära samman.
55 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page