top of page

Tema Skapelseberättelsen

Förskolan St. Isidor arbetar tematiskt kring Skapelseberättelsen.

Vi har delat upp temat i sju olika moment efter de sju dagarna. Med projekt utifrån barnens intressen.

Varje moment alltså dag introducerades med hjälp av en kortare film. Vi har tillsammans med barnen samtalat om vad som hände dag för dag. Genom det tematiska arbetet lär man sig att samspela, lyssna på varandra och byta erfarenheter. Man behandlar ämnet på många olika sätt och det är variationen som gör att det finns olika möjligheter för barnen att ta till sig kunskaper.
 

Att arbeta utifrån principen Hur, Vad och Varför i förskolan är grundat i ett pedagogiskt tillvägagångssätt som fokuserar på att utveckla barns förståelse och engagemang.

Hur: Barnen genomför kreativa aktiviteter där barnen får utforska och skapa. Det kan inkludera konstprojekt där de målar eller skulpterar för att återspegla skapelseberättelsen.

Vad: Vi fokusera på de olika elementen i skapelseberättelsen, som jorden, himlen, växter och djur. Integrerar aktiviteter som låter barnen experimentera med material som representerar dessa element, och främja därigenom både kreativitet och förståelse för berättelsen.

Varför: Genom att arbeta med skapelseberättelsen kan barnen utveckla sin förståelse för värden som respekt för naturen, skapelse och gemenskap. Temaarbete ger också möjlighet att integrera flera aspekter av läroplanen, inklusive språkutveckling, socialt samspel och utforskning av omvärlden.

Utefter barnens intresse har vi skapat mindre projekt där de fått utforska ämnen kopplade till den specifika dag vi arbetar med. Barnen har i olika skapandeprocesser fått beskriva vad som händer dag för dag. De har även fått sätta ord på vad som sker och vad de själva tänker kring ämnet.

 

Dag 1: Ljuset

Koppling till Lpfö 18: Genom att experimentera med ljus och mörker utvecklar barnen sin förmåga att iaktta och beskriva fenomen samt att använda sina sinnen för att utforska världen.

Skapa ett tillfälle där barnen kan utforska hur ljus och mörker fungerar med hjälp av enklare material. Ge varje barn en ficklampa och låt dem gå in i ett mörkt rum eller en avskild hörna av förskolan. Uppmana dem att utforska hur ljuset skapar skuggor på väggar och golv när det riktas mot olika föremål. 
 

Dag 2: Himmel och Hav

Koppling till Lpfö 18: Genom att skapa ett kollage som representerar himmel och hav får barnen möjlighet att uttrycka sig med hjälp av olika material och tekniker.

Utforska vatten genom att göra enkla experiment och diskutera skapandet av himmelen och vattnet och dess betydelse.

 


Dag 3: Växter

Koppling till Lpfö 18:

Prata om hur Gud skapade landet och växterna enligt skapelseberättelsen.

Barnen skapade blommor och växter av olika material. Vi planterar frön som barnen får följa från frö till blomma. När barnen får följa den processen får de förståelse för naturvetenskap samt kunskaper om växter.
Dag 4: Sol och Måne

Koppling till Lpfö 18: Genom att delta i en dansaktivitet för att representera solen och månen får barnen möjlighet att uttrycka sig genom rörelse och kroppslig aktivitet.

Utforska solen, månen och stjärnorna med enklare vetenskapliga förklaringar

Barnen skapar modeller av solsystemet där de skapar egna planeter och placerar dem i rätt ordning. Vi använder oss av bilder, filmer och sånger för att introducera varje planet och deras egenskaper. Vi använder skapelseberättelsen för att förklara naturvetenskapliga fenomen.

Vi har skapat en rymdstation där barnen kan leka och använda sin fantasi för att utforska rymden och introducera rymdfarkoster och astronauter.
Dag 5: Havsdjur och Fåglar i Himlen

Koppling till Lpfö 18: Genom att klä ut sig och leka som havsdjur och fåglar utvecklar barnen sin förmåga att samspela med andra och använda lekens olika uttrycksformer.

 


Dag 6: Alla Djur på Jorden samt Människorna

Koppling till Lpfö 18: Genom att skapa masker och ansiktsmålningar för att representera olika djur och människor utvecklar barnen sin förmåga att använda material och tekniker för att uttrycka sina idéer.

 

Dag 7: Vila och Reflektion

Koppling till Lpfö 18: Genom att delta i en avslappningsövning och reflektera över veckans aktiviteter utvecklar barnen sin förmåga att känna igen och förstå kroppsliga behov och reaktioner samt att reflektera över sina egna och andras upplevelser.

Temaarbete kan användas för att fördjupa barnens kunskaper, hjälpa dem att se kopplingar mellan olika ämnen och uppfylla deras behov av att bearbeta eller avdramatisera något. Vi ser en stark koppling mellan temaarbete och sociokulturellt perspektiv eftersom kontext, praktisk utövning och helhet ges stort utrymme.

 


Skapelseberättelsen kan utgöra ett berikande tema för arbete i förskolan, eftersom det ger möjligheter till reflektion och lärande. Genom att använda berättelsen som grund kan pedagoger skapa en meningsfull lärandemiljö för barnen. En central del av skapelseberättelsen är naturens skapelse och mångfald. Genom att utforska och uppskatta den omgivande naturen kan barnen lära sig att identifiera olika växter och djur samt reflektera över deras skönhet och unika egenskaper. Samtidigt kan detta öppna upp för diskussioner om ansvar gentemot miljön och vikten av att vårda och respektera naturen.

Skapelseberättelsen betonar även människans samhörighet med varandra och med naturen. Detta kan vara en grund för att diskutera vikten av gemenskap, empati och samarbete i förskolemiljön. Genom att skapa en atmosfär av ömsesidig respekt och förståelse kan barnen lära sig om samhörighet och värdet av att arbeta tillsammans. Dessutom är det viktigt att betona respekt för trosuppfattning. Skapelseberättelsen är central inom religionen och traditioner, men det är lika viktigt att barnen får förståelse för religiösa och kulturella perspektiv. Genom att jobba med skapelseberättelsen stärker man barnets identitet och de får större förståelse för sin religion.
78 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

JULTEMA

Comentários


bottom of page