top of page

Teknik i förskolan

Uppdaterat: 30 okt. 2020

Efter att Nemo har valt ett djur så får han göra ett mönster. Han studerar noggrant hur en gorilla ser ut och ritar och klipper därefter ut sin gorilla.


Förskolans mål är att

Ge varje barn förutsättningar att utveckla :

Förmåga att upptäcka och utveckla teknik i vardagen, och

Förmåga att bygga, skapa och konstruera med olika tekniker, material och redskap.

Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

Lpfö18