top of page

Språkprojekt på St Isidor

Språkprojekt på stora Isidor

1. Efter att vi i flera veckor sett barnens intresse för böcker och sagor bestämde vi att göra en egen saga tillsammans. Projektet startar med att lärarna skapar ett större intresse genom att belysa ett ämne som engagerar och däri ser möjligheter för att få barnen engagerade. Utifrån detta växer ett projekt fram. Barnens frågor, tankar och nyfikenhet för arbetet framåt.


2. Vi satt på en samling och startade sagan med Det var en gång.. Barnen hjälptes åt att fortsätta bygga på berättelsen med att en gubbe bodde i en stor skog. Alla barn deltog och bidrog utifrån sin egen förmåga för att få ihop en hel berättelse. Vi ger barnen tid och utmanar med frågor för att få berättelsen att vävas samman och låta alla komma till tals.


Syfte:

Vi arbetar med att ge barnen förutsättningar att:

Utveckla nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta och uttrycka tankar.

Metod:

Att tillsammans göra en saga som man konkret arbetar utifrån. Sagan kommer vi arbeta med utifrån olika läroplansmål fram till sommaren. Vi har valt denna metod eftersom forskning visar att sagan ofta i samband med lek stärker barns språkutveckling. Forskning visar också att barn måste tillåtas ha kontroll över sin egen lärprocess och det får de genom böcker och sagor.

3.Det som utmärker ett projektinriktat arbetssätt är att alla läroplansmål ryms inom ett angränsat arbete. Det intressanta är att tillsammans med barnen upptäcka ett nytt område. Läraren sitter inte inne med facit om rätt och fel, utan tillsammans löser man de utmaningar som man står inför. Lärandet blir ämnesövergripande där de olika läroplansmålen flätas samman. Vi lär tillsammans med hjälp av våra olikheter.

4.Illustration av sagan

Sagan blir en bok. Varje barn får en textsnutt som de väljer själva. Utifrån texten får det i lugn och ro måla en sida

När alla barn gjort klart sin sida så binder vi ihop dem till en bok.


Syfte:

Är att använda språket i olika situationer och ge barnen många och varierade upplevelser kring att språka.

Metod:

En lärare sitter vid två tre barn och kommunicerar kring handlingen och hur bilden kan utformas.


Vi läser vår saga på samlingen, under lunchen och så fort den efterfrågas. Den hänger också i hallen så barnen kan läsa den tillsammans med föräldrar.

Att kunna lyssna är framgången till språkutveckling och att lära sig att lyssna är lika kognitivt krävande som att tala.
73 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

JULTEMA

Comments


bottom of page