top of page

Rektors brev inför LÅ 22-23

Kära elev, kära föräldrar!


Ett nytt läsår nalkas med snabba steg – jag, tillsammans med hela personalen på skolan, ser fram emot det att snart börja ett nytt spännande äventyr tillsammans, men hög måluppfyllelse, hög närvaro och bästa studiero.


Nedan kommer några informationspunkter som är viktiga för att garantera bästa starten på det nya läsåret. Markera dessa datum i er kalender så att vi alla kan ses vid dessa tillfällen och utbyta viktig information.


- Uppropet är onsdag 17 augusti 2022:

• Förskoleklass, åk1, åk2, åk3: träffas kl.09.30 framför Skogshyddan

• åk4 till åk9: träffas kl.10.00 på Stora Skolans skolgård

Uppropsdagen slutar kl.12.00 och kl.12.30. Fritids är öppen som vanligt.


- Föräldramöten – två datum:

• Förskoleklass till åk5: tisdag 23 augusti 2022, kl.18.00 i idrottshallen

• Åk6 till åk9: onsdag 24 augusti 2022, kl.18.00 i idrottshallen


Under dessa möten presenteras skolans upplägg för läsåret och förmedlas viktig information om skolans framtid samt e.g. fritids (tisdag) och om betyg, PRAO och gymnasievalet (onsdag). Föräldramötet är 90 minuter lång och innehåller även en utbildningssekvens för föräldrar. Väl mött!


Till slut kan jag inte undvika tala om för er alla att skolan fortfarande har många platser för ännu fler elever. Prata väl om skolan till alla ni känner, skolans framtid beror också på att flera familjer anförtror sina barn till denna utvecklande och högkvalitativa verksamhet. Jag anförtro hela skolan, alla elever och sina familjer till Jungfru Marias förbön om skydd och vägledning under den kommande läsåret.


På ett snart återseende!


Michele Pestalozzi, rektor

161 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

JULTEMA

Comments


bottom of page