Förskolan samtalar om livet, helgon och godhet.


Förskolan samtalar om livet, helgon & godhet

#Lpfö18

...arbetet i barngruppen genomförs så att barnen

•ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper.

•tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.

•känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer.