Administratörsinloggning

                                    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GEMENSKAP, LÄRANDE OCH TRO

Vår målsättning och uppgift är att erbjuda våra elever en miljö som på bästa sätt befrämjar deras intellektuella, känslomässiga och moraliska utveckling och mognad. På så sätt förbereds de att ta ansvar för sitt eget liv och sina medmänniskor. Vår strävan är att varje individ ska vara stolt över sig själv, har tilltro till sin förmåga, fungera väl tillsammans med andra och ha drömmar om framtiden.

Eleverna samverkar och lär i dialog med kamrater och vuxna. Det är viktigt att de visar och möts av respekt och hänsyn. De utvecklar sin sociala kompetens i det dagliga arbetet. Här uppskattas alla!

Vår pedagogik är utformad för att de ska känna arbetsglädje och lust att lära. Här ges undervisning som ger intellektuella utmaningar och stimulerar fantasin. Här tränar och reflekterar eleverna över sina demokratiska rättigheter och skyldigheter. När de lämnar Katolska skolan har de relevanta kunskaper för livet. 

Det här är en skola som är byggd för lärande. 

NYHETER

 

Samarbetet mellan skolledningen, personal och elever präglas av ömsesidig respekt för allas lika värde. Ordet respekt förtydligas ofta så att alla känner till dess innebörd. Skolan är en viktig arena för att motverka alla former av diskriminering och annan kränkande behandling.


 

                      

 
Skolans beskyddare

Biskop AndersArboelius
 Rektors brev till de afrikanska familjerna inför Nationernas dag.
INFORMATION


 


Schoolsoft
Logga in


Ansök om plats på skolan
Ansökan till vår elevkö


Lilla Danska Vägen 26 412 74  Göteborg        Tel:031-384 78 00        Fax:031-384 78 01        e-post: info@katolska.se